MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Grundtvigvej logo
Mobil menu

Pasningsbehov de næste to uger

Kære forældre.

Skolerne på Frederiksberg lukker, jf. statsministerens udmelding, ned fra på mandag og 14 dage frem. Der vil blive etableret en form for nødpasning for de børn, hvor forældrene ikke har mulighed for at have dem hjemme. Typisk fordi de selv har samfundskritiske opgaver eller af andre grunde skál møde på arbejde. Vi har brug for et cirkaoverblik over, hvor stort behovet er. Meld venligst tilbage med en besked her i Aula til undertegnede, hvis I forventer at få brug for nødpasning. I skal kun melde tilbage, hvis I har pasningsbehov – ikke hvis jeres børn kan blive hjemme. Der er ikke tale om en bindende til- eller framelding.  

Senest i morgen fredag den 12.marts kl. 12.00 bedes I skrive til undertegnede, hvor I beskriver følgende:

-          Hvornår har vi behov for pasning – dag og tidspunkt:

-          Barnets navn og galakse

Tak for jeres store forståelse, imødekommenhed og fleksibilitet i forbindelse med denne særlige situation.

Mvh

Lise Ammitzbøll la Cour,

Skoleleder

Dear Parents.

 

The schools at Frederiksberg are closing down from Monday 16th until Monday 30th of March., cf. the announcement of the Prime Minister.  A form of emergency care will be established for children whose parents do not have the opportunity to take care of them at home. Typically because the parents have socially critical tasks within public institutions or have to go to work for other reasons.

In order to arrange an emergency care we need to know if you are in need of emergency care for your children during the coming two weeks. You only have to report back if you need care - not if your children can stay home..

 

Therefore: If you need emergency care for your child please write a message to Headmaster Lise Ammitzbøll La Cour. We need your message before tomorrow, Friday, March 12, at 12.00

Please write a message, describing the following:

- When do you need care - day and time:

- The child's name and galaxy

 

Thank you for your understanding and flexibility in this situation.

Sincerely

Lise Ammitzbøll