MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Grundtvigvej logo
Mobil menu

Ekstraordinær frihed

Procedure for ekstraordinær frihed.

I tilfælde af at du ønsker at indgive en anmodning om ekstraordinær fri for dit barn, skal nedenstående procedure følges.
Anmodning om ekstraordinær frihed skal skriftligt indgives til skolen minimum en uge før afholdelsen.

  • Drejer det sig om max. 3 dage kan den hjemgruppevoksne godkende fraværet ved skriftlig henvendelse i forældreintra.
  • Drejer det sig om over 3 dage er det skolens ledelse, der behandler anmodningen. Ledelsen kontaktes på mail: skolenpaagrundtvigsvej@frederiksberg.dk


Den skriftlige anmodning skal altid indeholde barnets navn, galakse og hjemgruppe samt hvilke dage det drejer sig om og en begrundelse for anmodningen om ekstraordinær frihed.

På baggrund af ovenstående anmodning vil skolens ledelse foretage en konkret vurdering, hvor følgende forhold vil indgå:

  • tidligere perioder med ekstraordinær frihed (et helt år bagud)
  • øvrige fravær – herunder sygdom
  • periodens undervisningsaktiviteter