MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Grundtvigvej logo
Mobil menu

Fremme af trivsel

Princip for fremme af trivsel og forebyggelse af mobning

Formål:
At fremme trivsel og forebygge mobning.
Der er fokus på børnenes lyst til at lære og på medarbejdernes arbejdsglæde. Det er et fælles ansvar for forældre, medarbejdere og børn at sikre et miljø, som giver lyst til at være på skolen – både i løbet af skoledagen og eftermiddagen samt til at deltage i faglige og sociale aktiviteter.

Mål:
Målet er at alle børn indgår i kammeratskaber.
At alle børn har voksne omkring sig, som de føler sig trygge ved og anerkendte af. Samt at alle børn mærker at de har opbakning og føler, at de slår til.

Hverdagen skal være præget af en bevidst anti-mobbekultur, der indarbejdes hos alle børn og voksne.
Som en del af indsatsen undervises børn i, hvad mobning er samt i, hvorfor det er afgørende vigtigt at have en mobbefri hverdag.

Der arbejdes kontinuerligt med initiativer og aktiviteter, som understøtter kammeratskabet blandt børnene og udvikler fællesskabet, herunder daglig hjemgruppetid, løbende børnesamtaler, og diverse trivselsindsatser. Der arbejdes desuden med at sikre, at børn, der ikke trives, bliver set og hjulpet.

I udviklingen af børnenes sociale kompetencer arbejder vi blandt andet med at anerkende hinandens forskelligheder og børnene styrkes i selv at forebygge og håndtere konflikter via dialog og handling. Børnene gives mulighed for at udvikle og debattere holdninger indenfor sprogbrug , både imellem hinanden og på digitale platforme samt ved at blive inddraget i at formulere sociale spilleregler for hjemgruppen/galaksen, ud fra en forståelse af, at indflydelse medfører ansvarsfølelse og forankring i fællesskabet.

Skolens ansvar:
Forebyggelse af mobning sker gennem en aktiv og kontinuerlig indsats gennem hele skoleforløbet i alle hjemgrupper og galakser - i skoledagen og om eftermiddagen. Der sættes tidligt ind overfor generende drillerier og nedsættende sprogbrug.

Dette sker løbende i hjemgruppetiden og på børnemøder og der følges op blandt de ansatte på galaksens teammøde og ved at hjemgruppevoksne inddrager forældrene.

Ledelsen inddrages ved konstateret mobning. Forældre informeres og involveres. På skolen udarbejdes en handleplan, som sikrer, at der i tilfælde af mobning ydes hjælp både til alle inddragelse parter i hjemgruppen.

Skolens ledelse tilser, at skolens vedtagne anti-mobbestrategi er synlig og opdateret og at skolens pædagogiske personale er orienteret. Børnene præsenteres for antimobbestrategien via børnerådet.

Forældrenes ansvar:
Forældre holder sig orienteret om deres eget samt de andre børn i hjemgruppens trivsel.

Forældre, der er bekymrede omkring deres eget barns trivsel, tager kontakt til de nære voksne omkring barnet. Med henblik på en fælles målrettet pædagogisk indsats omkring såvel det enkelte barn som gruppen af børn omkring.

Forældre der er bekymrede omkring andre børns trivsel tager som udgangspunkt kontakt til de andre børns forældre, alternativt til de nære voksne omkring barnet. 

Konklusion:
Skolen på Grundtvigsvej skal være et trygt sted at være og lære for børn og voksne. Skolens mange fællesskaber skal være kendetegnet ved tolerance og respekt samt en grundlæggende forståelse for forskellighed.

 

Besluttet i skolebestyrelsen december 2017

Dokumenter