MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Grundtvigvej logo
Mobil menu

Forældresamarbejdet

Principper for forældresamarbejde på Skolen på Grundtvigsvej

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
Fra Folkeskolelovens formålsparagraf

 • På Skolen på Grundtvigsvej opfattes forældrene som en ressource, som vi ønsker at inddrage så meget som muligt i skolens dagligdag og i skolens udvikling.
 • Samarbejde mellem forældre og skole prioriteres højt. Dette samarbejde  er en helt grundlæggende vigtig præmis for at lykkes med at skabe optimal udvikling, læring og trivsel hos det enkelte barn og i hele børnegruppen. Børnene skal opleve at alle voksne omkring dem arbejder sammen om at skabe helhed i deres hverdag.
   
 • Alle voksne i den enkelte galakse indgår i samarbejdet med forældrene. Hvert enkelt barn har desuden en til to kontaktvoksne (lærer og/eller pædagog), som udgør den primære og tætte kontakt mellem skole og forældre, som udgangspunkt i minimum 1 skoleår, men oftest i 3 skoleår (hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling).
   
 • Der er løbende kontakt mellem skole og forældre, 
  • Dagligt når børnene afleveres og hentes
  • Når forældrene deltager i daglige aktiviteter og undervisning
  • Ved særlige arrangementer, udstillinger, teaterforestillinger o. lign.
  • Løbende via Forældreintra eller - efter aftale over Forældreintra - telefonisk
  • Ved fastlagte forældresamtaler eller ved samtaler efter behov
  • På forældremøder for hele Galaksen og for hjemgruppen
    
 • Ved skoleårets start udgives en årsplan for hver galakse, hvori forældrene bl.a. informeres om galaksens læringsmål, indsatser og fokusområder, samt de emner og temaer, der skal arbejdes med i løbet af skoleåret.
   
 • Målsætning og evaluering, herunder brug af både kvantitative og kvalitative evalueringsformer og testresultater, indgår som en naturlig del af forældresamarbejdet, og er bl.a. omdrejningspunkt for drøftelser ved de fastlagte forældresamtaler. Samtidig informeres forældrene løbende om barnets faglige og sociale udvikling.
   
 • Al information til de enkelte forældre og til forældregruppen samlet foregår via Forældreintra, hvorfor forældre opfordres at tjekke Forældreintra dagligt. Forældrene informeres fast ugentligt gennem ”Ugeplanen” på Forældreintra.
   
 • Skolen arrangerer i samarbejde med skolebestyrelsen en række temaaftener om aktuelle emner.