MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Grundtvigvej logo
Mobil menu

Fritagelse fra undervisning

Princip for fritagelse fra undervisning på Skolen på Grundtvigsvej

På Skolen på Grundtvigsvej gør vi os hver dag umage for at skabe de bedste rammer for læring, der tilgodeser såvel det enkelte barn som fællesskabet. Derfor er det betydningsfuldt, at alle børn møder i skole hver dag. Vi anmoder om, at forældre undlader at holde ferier uden for de fastlagte skoleferier, med mindre der foreligger ganske særlige grunde hertil. 

  • Ganske særlige grunde forstår vi som familiemæssige begivenheder og mærkedage såsom bryllup og begravelse. Endvidere accepterer vi dannelsesrejser, som en exceptionel mulighed for familier, der i en kortere eller længere periode, selv forestår ansvaret for deres barns undervisning.
  • Skoleledelsen er forpligtet til at foretage en individuel og konkret vurdering i forbindelse med hver enkelt ansøgning om ekstraordinær frihed. Jf. Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i Folkeskolen
  • § 3. Afgørelsen om ekstraordinær frihed, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære.


Vedtaget i skolebestyrelsen 31. marts 2016