MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Grundtvigvej logo
Mobil menu

Profil

Skolen på Grundtvigsvej
er Frederiksbergs nyeste Skole. Ved skolestart i 2016 flyttede ind i det gamle ny istandsatte Frøbelseminarium og ændrede navn fra det tidligere Frederiksberg Ny Skole til at hedde Skolen på Grundtvigsvej.
På Skolen på Grundtvigsvej lader vi ikke faste skemaer og konventioner definere begrænsninger, muligheder og indhold for skolens virke. Vi sætter barnets læring i centrum og rammerne skal understøtte barnets læringsmuligheder samt skolens læringsmiljø. Det betyder blandt andet, at vi er en skole uden en klokke der ringer, børnene sidder mere på gulvet end på stole, alle børn har forskellige læsebøger og vi holddanner børnene løbende og alle har et fast tilhørsforhold til en hjemgruppe i en galakse.
Alle børn har særlige behov og særlige talenter og alle børn har krav på, at vi følger deres udvikling tæt og skaber de bedste rammer omkring deres udviklingsproces.

Aldersblandende fællesskaber
På Skolen på Grundtvigsvej er børnene delt i aldersblandede hjemgrupper i stedet for traditionelle klasser.
Læring er en del af skolens kultur og at børnene på skolen er kulturbærere. Gennem peer to peer education (Peer to peer = ligemand til ligemand) opbygger vi trygge og ansvarsfulde relationer børnene imellem, også på tværs af alderstrin. Det giver os en mulighed for at udfordre og støtte alle børn upåagtet af at de i forskellige faglige sammenhænge er forskellige steder på deres læringsstige.
Hjemgruppen er barnets trygge sociale enhed, hvor der også foregår både social og faglig læring. På den måde kan vi bedre imødekomme de enkelte børns behov og dyrke deres talenter.
Erfaringen viser, at aldersblandingen giver en mere tryg og lærerig skolestart, hvilket også understøttes af forskningen.
Til hver hjemgruppe er knyttet hjemgruppevoksne - typisk en lærer og en pædagog. De nye børn kommer altså til at være en del af en hjemgruppe, hvor de ældre børn kender og bærer kulturen og hjælper de nye børn med at finde ud af, hvad det vil sige at gå i skole.
Tre hjemgrupper danner til sammen en afdeling i en af vores fire galakser. Skolen består af galakserne: Mælkevejen, Andromeda, Seyfert og Virgo. Foreløbig har hver galakse en grøn afdeling (med børn fra 0.-2. årgang) og en blå afdeling (med børn fra 3.-6. årgang).

Læring i fællesskab
På skolen på Grundtvigsvej tror vi på, at mennesker har brug for at indgå i fællesskaber, derfor tager vi stilling til, hvordan vi danner hold/grupper og relationer mellem børnene. Vi bruger såvel ensartethed som forskellighed i alder, køn, kompetencer, læringsstile og kultur med det formål, at styrke vores børn i at udvikle sig til mennesker, der kan og vil tage del i verden. Mennesker der har selvtilliden til at udvikle og skabe et bedre samfund og en verden, der ikke er angst for det fremmede.
Det er vigtigt for os, at børnene befinder sig i en vekselvirkning af tryghed og udfordringer. Eller at børn lærer at blive trygge ved udfordringer. At børnene lærer at stræbe efter mere og at blive bedre til at læse, danse eller dividere. Det er utroligt motiverende for børn at opleve andre børn, der kan noget, som de gerne selv vil kunne, samt at kunne inspirere og hjælpe til andre tider.
Meningsfulde læringssammenhænge og handlekompetence
Børnene introduceres til mange forskellige arbejdsformer. De lærer at arbejde selvstændigt, i makkerpar, i grupper og på forskellige hold. De lærer at give og modtage hjælp, inspiration og ros. Børnene lærer at sætte egne interesser til side for fællesskabet, ligesom de træner aktiv lytning og demokrati gennem børnemøderne i samhørighed med udviklingen af faglige kompetencer.
Vi sørger hele tiden for, at børnene oplever betydningen af at have venner, og at de arbejder med at udvikle og vedligeholde gode relationer til både børn og voksne.
Vidensamfundets skole
På Skolen på Grundtvigsvej er visionen at skabe en skole, der matcher det vidensamfund, vi er en del af samtidig med, at vi som lærings- og undervisningsinstitution selv er i løbende udvikling, så vi kan svare på fremtidens krav, udfordringer og behov.
Vores arbejde bygger på systematisk arbejde med evaluering samt forskningsbaseret viden omkring læring, børn og skole.
Vores sigte er, at skabe maksimal læring for den enkelte på tre områder:

  • Udvikling af faglige færdigheder og kompetencer
  • Udvikling af sociale og demokratiske færdigheder og kompetencer
  • Udvikling af personlige kompetencer, dannelse samt mestring af eget liv.

Opsummerende skal skolen derfor sikre, at børnene på den ene side bliver i stand til at navigere i deres eget liv og i det samfund, de er en del af – og på den anden side, at de bliver aktive og medskabende samfundsborgere, som evner at bidrage til en demokratisk samfundsudvikling.